Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

(Klik op een van onderstaande vragen om het antwoord zichtbaar te maken)

Algemeen

 • Waarom vernieuwing sportpark?

  Op initiatief van de Maarssense sportverenigingen en vervolgens Elinkwijk is nagedacht over de verbetering van de sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk. De sportverenigingen willen graag betere voorzieningen, zoals kunstgrasvelden voor de voetballers. De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht willen vitale sportverenigingen en een breder sportaanbod. Een sportief park, één met de wijken eromheen en verbonden met de groene, parkachtige omgeving.

  Aanleiding voor de herontwikkeling is dat de sportparken in meer of mindere mate gedateerd zijn, een monofunctioneel gebruik kennen en voor investeringsbesluiten staan. Op sportpark Daalseweide is sprake van verouderde en monofunctionele sportvoorzieningen. De betrokken sportverenigingen hebben een initiatief ingediend bij de gemeente Stichtse Vecht voor vervanging van natuurgras door kunstgras. Hiermee kan met minder velden worden volstaan. De sportparken Elinkwijk/Zuilen hebben te maken met een structurele onderbezetting van de natuurgrasvelden en een traditioneel aanbod aan sporten. Het aanbod sluit niet meer aan op de behoefte uit de omliggende buurten.

 • Waarom woningbouw bij het sportpark?

  Om de ambitie voor een mooi en toekomstbestendig sportpark waar te maken zien we de vrijkomende gronden in beide gemeenten als mogelijkheid om de plannen betaalbaar te maken. Woningen zijn een goede toevoeging om de bestaande wijken te verbinden met de sportfaciliteiten en dragen daarnaast bij aan de groeiende woningbehoefte.

  De provincie heeft in de recent herijkte Provinciale Verordening (PRV) ruimte gegeven voor deze verstedelijking buiten de rode contour onder de voorwaarde dat de gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht samenwerken aan een gezamenlijke integrale visie voor dit gebied.

 • Wat is de GebiedsVisie

  De GebiedsVisie bestaat uit een gedeelde en gedragen visie op de toekomst voor Zuilense Vecht met een samenhangend ruimtelijk kader. De GebiedsVisie is vastgesteld in de gemeenteraad Utrecht op. 7 juni 2018 en in de gemeenteraad van Stichtse Vecht op 6 maart 2018. Hier kunt u de GebiedsVisie bekijken.

   

 • Wat is het GebiedsPlan

  De GebiedsVisie is uitgewerkt in een maatvast GebiedsPlan. Het GebiedsPlan is een financieel haalbaar plan dat als kader dient voor de ontwikkeling van het gehele gebied door beide gemeenten. In het GebiedsPlan is inzicht gegeven in het woningbouwprogramma, kosten, opbrengsten en de gemeenschappelijke ruimtelijke uitgangspunten voor de hoofdonderdelen Sportief Park, Lint en woningbouwvelden. In het GebiedsPlan is Zuilense Vecht doorontwikkeld tot een samenhangend park waar sport, bewegen, ontmoeten en groen centraal staan.

  Het GebiedsPlan is vastgesteld in de gemeenteraad Stichtse Vecht op 17 december 2019 en de gemeenteraad Utrecht op 23 januari 2020. Hier kunt u het GebiedsPlan bekijken.

   

 • Wat is een Integraal Programma van Eisen / Functioneel Ontwerp (IPvE-FO)?

  In het Integraal Programma van Eisen (IPvE) zijn de uitgangspunten uit het GebiedsPlan verder uitgewerkt en vertaald naar eisen waaraan het ontwerp moet voldoen. In het IPvE worden de randvoorwaarden voor de uitwerking van de (openbare) buitenruimte van het Sportief Park beschreven. Het Sportief Park bestaat uit het Park (met Lint) en de Sportparken (sportvelden en verenigingsgebouwen). Het gaat hierbij om zowel functionele als ruimtelijke uitgangspunten. In het IPvE zijn tevens de beeldkwaliteitseisen voor de verenigingsgebouwen en de onderwijsvoorziening opgenomen.

  Het Functioneel Ontwerp  (FO) is de verbeelding van het IPvE en is te beschouwen als een eerste ontwerp van de openbare ruimte.

  Hier kunt u het volledige IPvE-FO bekijken.

   

 • Wat staat er in een Integraal Programma van Eisen / Functioneel Ontwerp?

  In het IPvE/FO staan de eisen waaraan het ontwerp voor de (openbare) buitenruimte van het Sportief Park, moet voldoen. Dit Sportief Park ligt in beide gemeentes. Het IPvE/FO bestaat uit:

  • Een nieuwe groene (langzaam verkeer) verbinding tussen beide gemeentes met veel mogelijkheden tot (informele) sport en ontmoeting.
  • Vernieuwde, multifunctionele sportfaciliteiten voor bestaande en nieuwe sportclubs.
  • De eisen aan de verenigingsgebouwen en de onderwijsvoorziening.

  Hier kunt u het volledige IPvE-FO bekijken.

   

 • Wat is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen?

  Het SPvE beschrijft de randvoorwaarden en eisen voor de functieverandering naar wonen, de ontwikkelmogelijkheden binnen de bouwvelden, de ruimtelijke en kwalitatieve randvoorwaarden voor de bebouwing en voor de openbare ruimte binnen het plangebied, de relatie met het IPvE voor het Sportief Park en de randvoorwaarden die gesteld worden aan de wateropgave en ecologische opgave.

  Hier kunt u het volledige SPvE van Utrecht en Stichtse Vecht bekijken.

   

 • Wat staat er in de SPvE’s?

  In de SPvE’s staan de ruimtelijke en functionele eisen voor de woonbuurten in Utrecht en Stichtse Vecht. De ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan, er wordt daarom een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

  Het Utrechtse SPvE gaat over:

  • 290 woningen ten noorden van de Utrechtse wijk Zuilen (35 % sociaal, 25 % middenduur en 40 % vrij sector)

  Het Stichtse Vechtse SPvE gaat over:

  • Ca 125-150 woningen ten zuiden van de Stichtse Vechtse wijk Op Buuren (waarvan 30% sociale huur- en/of midden huurwoningen is).
  • Een onderwijsvoorziening

  Hier kunt u het volledige SPvE van Utrecht en Stichtse Vecht bekijken.

 • Aan wie stel ik een vraag?

  Vragen over het project kunt u stellen aan de gemeente Stichtse Vecht en gemeente Utrecht via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 • Waar vind ik actuele informatie?

  U vindt alle actuele informatie op deze website. Als u daar de informatie niet vindt, dan kunt u contact opnemen via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 • Wat is de planning?

   Na 9 december (einde inspraakperiode nieuwe plannen) verwerken beide  gemeenten de binnengekomen reacties. Mogelijk worden het programma van eisen en het eerste ontwerp dan nog aangepast. Daarna legt het college van B&W Utrecht en het college van B&W Stichtse Vecht het plan voor aan de gemeenteraden, die er een besluit over neemt (waarschijnlijk voor de zomer 2021). Als beide raden akkoord zijn, wordt het ontwerp verder uitgewerkt.

Herontwikkeling van het sportpark

 • Welke functies komen terug op het sportpark?

  In de huidige situatie heeft Zuilense Vecht alleen ‘gewone’ sportvelden. Met de nieuwe plannen komen daar twee belangrijke functies bij, namelijk zelfstandig sporten en bewegen buiten de bestaande velden en verenigingen, én het spontaan ontmoeten van andere mensen. Dit vindt plaats langs de nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers.

 • Blijft de groen structuur behouden?

  De parksfeer van Zuilense Vecht wordt versterkt door het toevoegen van nieuwe bomen: in rijen langs lanen en velden en als losse boomgroepen langs de verbindende route.

  Er worden ook bomen gekapt, omdat verschillende bomen ziek zijn. Daarnaast zal er ook gekapt worden om de velden te verleggen en voor het bouwrijp maken van locaties.

 • Hoe wordt de verbinding gelegd tussen Utrecht en de Stichtse Vecht op het sportpark?

  De nieuwe verbinding loopt van de Sportparkweg naar het Theo Thijssenplein. Deze route wordt méér dan een functionele verbinding. Het krijgt een herkenbare uitstraling. Het geheel van verbindende route, parkzone en nieuwe sportieve functies noemen we het Lint. In het Lint komen natuur (park) en stad (functies) letterlijk samen.

Woningbouw

 • Waar komt de woningbouw van Stichtse Vecht?

  In Stichtse Vecht komt een nieuwe woonbuurt tegenover het bestaande OpBuuren.

 • Hoeveel woningen komen er in Stichtse Vecht?

  Het is de bedoeling dat er een totaal van 125 tot 150 woningen worden gerealiseerd. Waarvan 30% sociale huur- en/of midden huurwoningen is.

 • Hoe komen deze woningen eruit te zien?

  Het worden 2 gesloten bouwblokken met een gemiddelde bouwhoogte van 2-3 lagen en 2,5-4,5 lagen aan de kopse kanten. De bouwblokken zijn voorzien van een gezamenlijk binnenterrein dat fungeert als een verlengde van de buitenruimte van de bouwblokken. De sfeer is gemoedelijk, kleinschalig en groen.

 • Waar komt de woningbouw van Utrecht?

  In Utrecht komt ook een nieuwe woonbuurt. Die bestaat uit twee delen: langs de Burgemeester Norbruislaan en achter de Amsterdamsestraatweg.

 • Hoeveel woningen komen er in Utrecht?

  Er komen ongeveer 290 woningen ten noorden van de Utrechtse wijk Zuilen. Waarvan 35 % sociaal, 25 % middenduur en 40 % vrij sector is.

 • Hoe komen deze woningen eruit te zien?

  Er komen twee rijtjes met ‘grondgebonden woningen’ (rijtjeshuizen) achter de Amsterdamsestraatweg.

  Verder komen er twee bouwblokken die voor een deel 3 lagen hoog zijn en voor een deel 5 lagen hoog. Hier komen veel appartementen, maar ook een aantal rijtjeswoningen. De woningen staan rondom een gezamenlijke binnentuin.

  In het derde bouwblok komen bijzondere bouw-initiatieven (CPO, bouwgroepen) of bijzondere woonvormen (bijv. woongroep, muzikantenhuis, woon-zorg). De bebouwing is hier 3 lagen hoog; het deel aan de Burg. Norbruislaan wordt maximaal 5 lagen hoog.

 • Kan ik mij al inschrijven voor een koopwoning?

  De start van de bouw van de woningen verwachten we in 2023. Inschrijven hiervoor is niet mogelijk. 

  Als er nieuws is tussentijds hierover dan plaatsen wij een bericht op de website.

Sportief park

 • Hoe komt het sportieve park eruit te zien?

  Het Sportief Park is één landschap, bestaande uit lanen (bomenrijen met overwegend langzaam

  verkeersroutes) en watergangen die ‘kamers’ vormen waar de woonvelden, sportclusters en parkeerplaatsen in liggen. De parksfeer van Zuilense Vecht wordt versterkt door het toevoegen van nieuwe bomen: in rijen langs lanen en velden en als losse boomgroepen langs de verbindende route.

  Centraal in het Sportief Park ligt het Lint: een doorgaande route met diverse voorzieningen voor bewegen en ontmoeten en met informele boomgroepen in plaats van lanen. Het Lint vormt zowel ruimtelijk als sociaal de verbindende structuur.

 • Hoe komt de verbinding tussen beide gemeente eruit te zien?

  De nieuwe route wordt méér dan een functionele verbinding. Het krijgt een herkenbare uitstraling. Het geheel van verbindende route, parkzone en nieuwe sportieve functies noemen we het Lint. In het Lint komen natuur (park) en stad (functies) letterlijk samen.

  In het Lint komt een gekleurde lijn. Dit is een markering op de vloer, die af en toe omhoog komt en verandert in een object. Bijvoorbeeld een speeltoestel of een bank. Zo worden niet alleen de functies, maar ook beide gemeenten letterlijk met elkaar verbonden.

Verkeer

 • Wordt er rekening gehouden met het vele verkeer dat naar de A2 moet?

  De gewenste, en ook snelste route naar de A2 loopt via de Zuilense Ring. Deze is eenvoudig te bereiken via de Burg. Norbruislaan – Sweserengseweg. Deze wegen zijn ingericht om grote aantallen verkeer te kunnen verwerken. Dat er tijdens de piekmomenten in de ochtend- en avondspits toch vertraging optreedt is niet te voorkomen. Om inzichtelijk te maken wat het effect is van het voorgestelde plan op de doorstroming op de omliggende wegen laten wij een modelberekening uitvoeren.

 • Hoe druk wordt het op de omliggende wegen i.v.m. de nieuwe woningbouw?

  Om inzichtelijk te maken wat het effect is van het voorgestelde plan op de doorstroming op de omliggende wegen laten wij een modelberekening uitvoeren.

 • Wordt de Sportparkweg 30km/u?

  De wens om de snelheid op de Sportparkweg terug te brengen van 50 naar 30 km kan niet worden gehonoreerd.

  De Sportparkweg heeft in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) de functie van gebiedsontsluitingsweg en daardoor is verlaging van 50 naar 30 km per uur niet mogelijk.

  De weg zal wel veiliger worden gemaakt om een goede en veilige oversteken tussen de bestaande wijk en de nieuwe wijk en het sportieve lint, waarop ook de onderwijsvoorziening gesitueerd is, te realiseren.

  Er is studie gedaan naar oplossingsvarianten waarbij aan bovenstaande kan worden  voldaan en aan de gebiedsontsluitingsfunctie van de weg. Nadere uitwerking moet plaatsvinden van de variant waarbij een smalle middenstrook, veilige oversteken en laanbeplanting duidelijk moeten maken dat men in een woongebied rijdt in tegenstelling tot de huidige situatie waarbij men langs een woongebied rijdt en wat nu uitnodigt tot te hard rijden.

 • Is er nagedacht over de bereikbaarheid van clubgebouwen voor minder valide en gehandicapten?

  Ja, er wordt binnen het plan rekening gehouden met de normen die gelden voor de locatie (max. 100 meter) en het aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bij een openbare voorziening als een sportpark.

Parkeren

 • Waar komen de parkeerplaatsen van de nieuwe woningen?

  In de woonvelden is het uitgangspunt dat het parkeren voor bewoners opgelost wordt binnen de bouwblokken: op maaiveld, in of onder de bebouwing. In Stichtse Vecht is het bezoekers parkeren grotendeels gepositioneerd langs de Sportparkweg en in de woonstraten, aangevuld met enkele plekken op het bestaande parkeerterrein langs de Sportparkweg.

  In Utrecht vindt het bezoekers parkeren deels plaats in de parkeerplaatsen onder de woningen en deels op het bestaande parkeerterrein langs de Norbruislaan.

 • Hebben de parkeerplaatsen aan de Amsterdamsestraatweg en de Zuilenselaan voldoende plekken in de weekenden voor zowel de sporters als de supporters/bezoekers?

  Nee, dit parkeerterrein is niet groot genoeg om iedereen een plek te bieden. Ten opzichte van de huidige situatie is dit een extra parkeerterrein. Het parkeerterrein dient als overloop voor de parkeerterreinen aan de Sportparkweg en die bij Sporthal Zuilen en zal gebruikt worden door zowel de sporters en de supporters/bezoekers.

  Het parkeerterrein langs de Burgemeester Norbruislaan, waar een overschot aan parkeerplaatsen is, dient op haar beurt als overloop voor het complete sportpark.

 • De parkeerplaatsen op en langs het Theo Thijssenplein verdwijnen in het nieuwe plan. Worden deze parkeerplekken gecompenseerd in de wijk?

  Het klopt dat parkeren op het plein en langs het plein aan de zijde van het Wellant College in het plan niet meer mogelijk is. De parkeerplaatsen die (15 plekken) die verdwijnen worden in de directe omgeving gecompenseerd. Onder andere door het langsparkeren bij het appartementenblok aan de kop van het plein en aan de zuidzijde van het plein te vervangen door haaksparkeren.

 • Waar gaan de medewerkers en bezoekers van het Wellant College parkeren?

  Omdat een deel van de bewoners overdag niet aanwezig is, zijn er voldoende lege parkeerplaatsen om de parkeervraag van het Wellant College op te vangen. ’s Avonds zijn deze werknemers weer weg, en kunnen bewoners weer op die plekken staan.

  Op die manier wordt een deel van de parkeerplaatsen ‘dubbel’ gebruikt en wordt voorkomen dat voor iedere afzonderlijke gebruiker een parkeerplaats aangelegd wordt.

 • Kan ik straks nog voor mijn deur parkeren?

  Gevolg is dat sommige bewoners niet meer ‘direct voor de deur’ kunnen parkeren, maar elders in de openbare ruimte moeten gaan parkeren. Daar wordt het dan wat drukker en zal het wellicht iets langer zoeken zijn naar een vrije plek, maar er is capaciteit om te parkeren.

Bestemmingsplan

 • Wat is een bestemmingsplan?

  In een bestemmingsplan staan regels voor bouwen en gebruiken van gronden. Ook beschrijft het bestemmingsplan welke functies en bebouwing zijn toegestaan op de locatie zoals bijvoorbeeld, wonen, winkelen, maatschappelijke voorzieningen of toewijzen van ruimte als kantoor- of bedrijfslocatie.

 • Hoe verloopt het proces na de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad?

  Als het bestemmingsplan is vastgesteld wordt de provincie geïnformeerd over de wijzigingen.

  Daarna worden het vaststellingsbesluit en het gewijzigde bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd in het kader van beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

  Als beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend dan krijgt de gemeenteraad daarvan een afschrift van de Raad van State. Als er geen beroep of verzoek om voorlopige voorziening wordt aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan is het bestemmingsplan een dag na de beëindiging van de beroepstermijn onherroepelijk.

 • Als ik bezwaar wil maken tegen het project?

  U kunt schriftelijk een zogenaamde zienswijze indienen bij het college van B&W gedurende de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen zes weken lang een officiële reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan. Wij kondigen de ter inzage legging aan op deze website en een wijkbericht. Houd deze dus goed in de gaten.

Afdrukken E-mailadres

IPvE

Toelichting bij het IPvE/SPvE

Onderstaande filmpjes van november 2020 geven een toelichting bij de plannen. Reageren op de plannen zoals in de filmpjes gezegd is niet meer mogelijk.

Klik op een afbeelding voor de film. Via het menu rechts kunt u de actuele plannen en nota's downloaden.

 

Afdrukken E-mailadres

IPvE Samenvatting

Integraal Programma vanEisen/Functioneel Ontwerp

Onderstaand een samenvatting van het Integraal Programma vanEisen/Functioneel Ontwerp (IPvE/FO)  Zuilense Vecht.
Aan de hand van een aantal kaarten en thema's krijgt u een snel overall inzicht in het IPvE.

U kunt alle plannen downloaden op de pagina Download IPvE/SPvE documenten.

Deze pagina is een samenvatting van het IPvE en geeft daardoor beperkt beeld van het IPvE. Zie het IPvE voor de volledige informatie. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Samenvatting Integraal Programma vanEisen/Functioneel Ontwerp

Kies links het onderwerp waarover u informatie wilt zien.

Afdrukken E-mailadres