Print this page
vrijdag, 31 januari 2020

Gemeenteraden stellen het Gebiedsplan vast

De gemeenteraden van Stichtse Vecht en Utrecht hebben het gebiedsplan Zuilense Vecht vastgesteld op 17 december 2019 en 23 januari 2020.

Bij bespreking van het Gebiedsplan Zuilense Vecht in de raadscommissie Stad en Ruimte op 12 december 2019 zijn er vragen gesteld over de inspraakreacties en de bandbreedte van het aantal woningen. Meer informatie hierover kunt u lezen in de raadsbrief van 14 januari 2020.