vrijdag, 06 september 2019

Uitnodiging inloopbijeenkomst 25 september over de ontwikkeling van sportpark Zuilense Vecht.

De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht werken samen met de sportverenigingen, bewoners en andere belanghebbende partijen aan de herontwikkeling van de sportparken Daalseweide, Zuilen en Elinkwijk. Vorig jaar hebben de gemeenteraden van Stichtse Vecht en Utrecht de GebiedsVisie voor het sportpark vastgesteld.

Hierin is op hoofdlijnen de herinrichting van de sportparken beschreven: naar een toegankelijk sportief en groen park met ruimte voor ontspanning, sporten, wonen én een nieuwe onderwijsvoorziening. Het sportpark staat in verbinding met de omliggende wijken.

In het Gebiedsplan is deze visie verder uitgewerkt. Tijdens de inloopbijeenkomst presenteren we het ontwerp

U bent van harte welkom op 25 september 2019 tussen 19.00 uur en 21.30 uur in Sporthal Zuilen, Burgemeester Norbruislaan 680. U kunt binnenlopen op het tijdstip dat u uitkomt. Let wel: er is geen plenair gedeelte.