vrijdag, 21 juni 2019

Presentatie Gebiedsplan Zuilense Vecht na de zomer

Het ontwerpbureau HOSPER werkt, in opdracht van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht, aan een gedetailleerder gebiedsplan voor het sportpark Zuilense Vecht. De verwachting was dat dit plan medio 2019 aan de sportverenigingen en omwonenden gepresenteerd kon worden.

De uitwerking van de laatste punten nemen meer tijd in beslag. Daarom schuift de presentatie van het gebiedsplan iets op.
Eind september/ begin oktober presenteren HOSPER en beide gemeentes het gebiedsplan voor een vernieuwd sportpark Zuilense Vecht.

Bent u omwonende? Dan ontvangt u hiervoor tegen die tijd een wijkbericht. De uitnodiging verschijnt dan ook op deze website. U krijgt daarvan weer automatisch bericht, als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van nieuwe berichten op deze website