maandag, 10 december 2018

Ontwerpbureau aan de slag

Afgelopen week hebben we een ontwerpbureau uitgekozen: HOSPER landschapsarchitectuur en Stedebouw. HOSPER gaat de komende maanden aan de slag met het verder uitwerken van de Gebiedsvisie Zuilense Vecht tot een gedetailleerder “gebiedsplan”.

In het voorjaar van 2019 komen er weer gesprekken met de buurt. Deze gesprekken gaan over de detailuitwerking van het ontwerp, de sport- en parkinrichting en de samenhang met de omgeving. Bent u omwonende? Dan ontvangt u hiervoor tegen die tijd een wijkbericht. De uitnodiging verschijnt tegen die tijd ook op de website Zuilense Vecht. U krijgt daarvan weer automatisch bericht, als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van nieuwe berichten op deze website.

Medio 2019 zal HOSPER het gebiedsplan opleveren. Politieke besluitvorming vindt daarna plaats.

Vervolgstappen
Na vaststelling van het gebiedsplan vindt voor de deelgebieden (wonen, sportief park) detailuitwerkingen plaats, als voorbereiding op de realisatie. Het gaat dan om zogenaamde programma’s van eisen en “functioneel ontwerp”.

Voor de ontwikkeling van deze producten vinden tegen die tijd ook gesprekken met de buurt plaats. Wij geven u dan ook informatie over de inspraakmomenten.