donderdag, 08 maart 2018

Gebiedsvisie Zuilense Vecht is door gemeenteraad Stichtse Vecht vastgesteld.

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft afgelopen dinsdag jl. de gebiedsvisie unaniem vastgesteld.

 Het betoog is terug te zien en te beluisteren op : Stichtsevecht raadsinformatie

In Utrecht heeft de raadscommissie besloten eerst een zogeheten raadsinformatiebijeenkomst (RIB) te houden. Verschillende belanghebbenden worden dan gehoord, voordat inhoudelijke bespreking in de raadscommissie plaatsvindt. Dit zal naar verwachting in het voorjaar plaatsvinden. De vergaderdatum verschijnt tegen die tijd op: Programma raadsinformatiebijeenkomsten