Print this page
dinsdag, 27 februari 2018

Gebiedsvisie Zuilense Vecht in de raadscommissies in Utrecht en Stichtse Vecht

De gebiedsvisie Zuilense Vecht is in beide raadscommissies aan de orde geweest: in Utrecht in de commissie Stad & Ruimte op 15 februari 2018 en in Stichtse Vecht in de commissie Fysiek op 20 februari 2018, wat tevens de inspraakavond was bij de Gemeente Stichtse Vecht.

In Stichtse Vecht heeft de raadscommissie na bespreking de gebiedsvisie doorgestuurd voor plenaire behandeling in de gemeenteraad op 6 maart 2018. De besluitenlijst van de commissiebespreking is te vinden op: Stichtsevecht raadsinformatie

In Utrecht heeft de raadscommissie besloten eerst een zogeheten raadsinformatiebijeenkomst (RIB) te houden, om verschillende belanghebbenden te kunnen horen over het plan, alvorens tot inhoudelijke bespreking in de raadscommissie over te kunnen gaan. Dit zal naar verwachting in het voorjaar plaatsvinden. De vergaderdatum verschijnt tegen die tijd op: Programma raadsinformatiebijeenkomsten