vrijdag, 19 januari 2018

Uitnodiging inloopbijeenkomsten herontwikkeling sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk

De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht hebben het afgelopen jaar samen met de sportclubs, bewoners en andere belanghebbende partijen gewerkt aan een gebiedsvisie voor de sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk. Op 25 januari 2018, op 30 januari 2018 of op 1 februari 2018 bent u van harte welkom op een van de inloopbijeenkomsten om het eindresultaat te bekijken.

Het afgelopen jaar zijn er op verschillende momenten informatie- en interactieve ontwerpbijeenkomsten gehouden over de herontwikkeling van dit sportparkengebied: de Zuilense Vecht. Op 18 september 2017 was de laatste informatiebijeenkomst. Wij presenteerden toen de gebiedsvisie op hoofdlijnen. Ook daarna zijn er nog individuele en groepsgesprekken geweest met bewoners, sportverenigingen en ondernemers over punten waarvoor zij aandacht vroegen. De visie is nu klaar. De twee colleges van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht en Utrecht hebben deze doorgestuurd naar beide gemeenteraden. De raden stellen de visie naar verwachting vast op 6 maart 2018 (Stichtse Vecht) en 8 maart 2018 (Utrecht). Nadat zij de visie hebben vastgesteld, worden de plannen verder uitgewerkt. Wij zullen u daar weer bij betrekken.

Bent u benieuwd naar de toekomstplannen voor dit sportparkengebied? Heeft u nog vragen? Kom dan naar één van de inloopbijeenkomsten:

  • Donderdag 25 januari 2018 tussen 20.00 en 21.30 uur in Sporthal Zuilen, Burgemeester Norbruislaan 680, Utrecht
  • Dinsdag 30 januari 2018, tussen 19.00 en 21.00 uur in sporthal Zuilen, Burgemeester Norbruislaan 680, Utrecht
  • Donderdag 1 februari 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur bij korfbalvereniging OVVO, Amsterdamsestraatweg 2, Maarssen

U kunt binnenlopen tussen de genoemde tijden. Medewerkers van beide gemeenten zijn aanwezig voor het geven van een toelichting.

Waarom vernieuwing sportparkgebied?
Op initiatief van de Maarssense sportverenigingen en vervolgens voetbalvereniging USV Elinkwijk is nagedacht over het toekomstbestendig maken van de sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk. De sportverenigingen willen graag betere voorzieningen, zoals kunstgrasvelden voor de voetballers. De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht zetten daarnaast in op vitale sportverenigingen en een breder sportaanbod. Eén sportief park, één met de wijken eromheen en verbonden met de groene, parkachtige omgeving. Om het gebied een mooie toekomst te geven, dat bijdraagt aan gezond stedelijk leven, is gezamenlijk een gebiedsvisie opgesteld.

Meer weten?
Nu al nieuwsgierig naar deze gebiedsvisie en hoe deze tot stand is gekomen? Lees en bekijk de visie of download de visie.