donderdag, 15 juni 2017

SAVE THE DATE: 26 Juni tweede werkatelier Zuilense Vecht

Tweede en laatste werkatelier

Op 26 juni 2017 om 19.30 uur zal het tweede en laatste ontwerpatelier van het project Zuilense Vecht plaatsvinden. We heten u van harte welkom.

De locatie voetbalvereniging Elinkwijk. Amsterdamsestraatweg 1015 in Utrecht (ingang aan het Theo Thijssenplein).

De gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht zullen dan de kansrijke alternatieven presenteren voor de toekomstvisie van het sportparkengebied. Met de aanwezigen gaan we aan met de alternatieven aan de slag: wat is goed aan de verschillende alternatieven en wat kan beter? Aanmelding kan uiterlijk tot 21 juni doorhieronder uw naam en email in te vullen.

Aanmelden is niet meer mogelijk

Op basis van deze resultaten zal er in september een brede informatiebijeenkomst georganiseerd worden (in Utrecht) waarin een zogenaamd voorkeursalternatief gepresenteerd wordt. In het najaar en begin volgend jaar zal de besluitvorming plaatsvinden door colleges van B&W en gemeenteraden.