donderdag, 30 maart 2017

Uitnodiging informatiebijeenkomst

Herontwikkeling gebied sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk

De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht gaan samen met de sportclubs aan de slag om de sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk te verbeteren. Beide sportterreinen zijn aan vernieuwing toe. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het gebied. Op maandag 10 april 2017 bent u welkom op de eerste informatiebijeenkomst, waar u uw ideeën, wensen en zorgen over dit initiatief met ons en met elkaar kunt uitwisselen.

Waarom vernieuwing sportparken?

Aanleiding voor de vernieuwing van de sportparken is het initiatief van de Maarssense sportverenigingen om samen met de gemeente Stichtse Vecht te werken aan verbetering van sportpark Daalseweide. Ook het Utrechtse sportpark Zuilen/Elinkwijk is aan vernieuwing toe. En de unieke ligging, vlakbij de Vecht, biedt volop mogelijkheden voor sporten, bewegen en recreatie.

Wat willen we met het gebied?

De colleges van B&W van beide gemeenten hebben afgesproken dat zij samen gaan werken aan een integrale toekomstvisie op het gebied, dat op de grens ligt van de gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht. De voetbalclubs willen graag moderne en kwalitatief goede voorzieningen, zoals kunstgrasvelden. Hierdoor kan de bezetting van de velden worden verhoogd en kunnen meer leden worden aangetrokken.
De sportparken worden beter verbonden met de omliggende buurten door een open, groene verbinding te maken met daarin recreatieve routes.
Om de plannen betaalbaar te maken en de afstand met omliggende buurten te verkleinen, wordt daarbij ook bekeken of overtollige sportvelden aan de rand van het gebied in te zetten zijn voor andere functies, zoals woningbouw.

Wat is de planning?

Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2018 een integrale ruimtelijke visie voorgelegd aan beide gemeenteraden. Deze visie sluit aan bij de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzame en gezonde verstedelijking.

Wat is het programma op maandag 10 april?

Wilt u meepraten op 10 april? U bent van harte welkom! Adres: Sportpark Elinkwijk, Theo Thijssenplein 30, 3555 SJ Utrecht.
Het programma is als volgt:

19:30 – 20:00 uur: Inloop en ontvangst met koffie en thee
20:00 – 20:15 uur: Welkom door bestuursraadlid Elinkwijk
Korte introductie door de wethouders Franko Živković-Laurenta (Stichtse Vecht) en Paulus Jansen (Utrecht)
20:15 – 21:15 uur: Thematafels over zorgen, wensen en ideeën
21:15 – 21:30 uur: Plenaire afronding en toelichting over het vervolg

Wilt u meedenken in de ontwerpateliers?

Heeft u ideeën om deze gebiedsvernieuwing tot een succes te maken? Wilt u daarna ook meedenken? Dan kunt u zich tijdens de informatiebijeenkomst aanmelden voor de ontwerpateliers die vóór en na de zomervakantie worden gehouden. We onderzoeken dan met elkaar de mogelijkheden.

Heeft u ideeën voor nieuwe sporten?

Dit alles biedt ook kansen voor een vernieuwend sportaanbod en voor sporten buiten verenigingsverband. Denk aan sporten als hardlopen, skeeleren, beachsporten, bootcamp en (outdoor)fitness. Door deze samenwerking kunnen ook maatschappelijke organisaties gebruik maken van de sportaccommodaties, zoals (dag)opvang voor kinderen en ouderen. We nodigen u uit om uw eigen ideeën en initiatieven in te brengen op 10 april en in de bijeenkomsten die daar op volgen.